JSAD realiseert doelgerichte implementatie en zorgt voor de gewenste informatie op de juiste plaats. Termen als concreet, persoonlijk en toegankelijk kenmerken de dienstverlening van JSAD.

Vraagstukken rond standaarden en autorisatie in het onderwijs zijn zeer actueel en ingewikkeld. JSAD ontwikkelt concrete informatieplannen met duidelijke antwoorden op vragen inzake:

Doceren en examineren

Doelgericht gebruik van digitale leermiddelen en

duidelijke protocollen inzake examinering.


Verantwoording

Overzichtelijke rapporten van domeinen,

kwalificaties en overige variabelen, de

gewenste managementinformatie op de juiste

plaats, horizontale verantwoording en doelgerichte

informatieoverdracht naar relevante partijen. 


Informatietechnologie

Onderwijsprocessen in kaart, afstemmen van

ICT-mogelijkheden op behoeften uit het onderwijs,

beheer van software en gegevens via internet

én beheersing van kosten (waaronder licenties). 

Ook ICT-vraagstukken buiten het onderwijs kunnen rekenen op de up-to-date expertise van JSAD. JSAD realiseert uw informatieplan en maakt interessante en noodzakelijke (management)informatie voor verschillende doelgroepen beschikbaar. Uit uw huidige óf nieuwe automatiseringssysteem.

HOME

EXPERTISEexpertise.html
GARANTIEgarantie.html
CONTACTcontact.html
PORTFOLIOportfolio.html
2012 - webdesign SAM graphic solutions http://to4press.nl/http://www.samgraphicsolutions.nlshapeimage_5_link_0
home
NETWERKnetwerk.html