Projectleider Onderwijsgroep Tilburg
Blauwdruk is een onderdeel van het ICT-beleidsplan 2012-2015 van Onderwijsgroep Tilburg. Jan Schrevel van JSAD is zowel projectleider als informatiemanager van Blauwdruk. Informatie vanuit de organisatie is van groot belang voor het slagen van het beleid, Jan zorgt ervoor dat deze input op de juiste plek verwerkt wordt.
Op basis van de wensen en input vanuit de onderwijsgroep is een programma van eisen, een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp opgezet. Zo realiseert Blauwdruk, onder begeleiding van JSAD, afstemming tussen de bedrijfsactiviteiten, de bijbehorende bedrijfsprocessen en de informatietechnologie. Naast Blauwdruk begeleidt Jan, vanuit zijn expertise op het gebied van automatisering, tevens de aanbesteding t.b.v. colocatie voor de Onderwijsgroep Tilburg.

Lid klankbordgroep College van Examens
Het College van Examens ontwikkelt momenteel nieuwe software waarin alle digitale examens (VO en MBO) binnenkort worden aangeboden. De klankbordgroep CES (Centrale Examen Software) waarin Jan deelneemt adviseert de projectleider.

Lid gebruikersgroep SLBdiensten
SLBdiensten functioneert als intermediair tussen het Voortgezet Onderwijs, MBO en de softwarebranche en levert software op maat aan onderwijsinstellingen. Jan is als lid van de gebruikersgroep de spreekbuis voor zowel het onderwijs als de softwareleverancier. En feedback… daar doet hij wat mee!

Lid gebruikersgroep Surfnet
SaMBO-ICT is een organisatie van en voor de instellingen in het MBO. Namens saMBO-ICT  is Jan lid van de gebruikersgroep Surfnet. Surfnet levert infrastructuur en aanverwante diensten (denk aan samenwerkingsomgeving, beveiliging, kennisdeling) aan het hoger onderwijs (Universiteiten, Hogescholen én een aantal MBO-instellingen). Surfnet 7 is de nieuwe infrastructuur van het hoogste niveau. Jan is als lid van de gebruikersgroep de spreekbuis voor gebruikers van de software en draagt op deze manier bij aan optimale kwaliteit.

HOMEhome.html
EXPERTISEexpertise.html
GARANTIEgarantie.html
CONTACTcontact.html

PORTFOLIO

NETWERKnetwerk.html
portfolio